Harç-Derz-Sıva-Taş Analiz Uygulamaları

 
Mimari eserlerin tarihi ve estetik boyutlarıyla fiziksel bütünlüğü içinde restorasyon ve konservasyonunun yapılabilmesi için, özgün malzemenin belirlenmesi ve koruma bilimi İlkelerine uygun olarak en az müdahale ile yerinde korunması, cephelerindeki problemlerin tespit edilmesi ve onarımda kullanılacak yöntem ve malzemelerin belirlenmesi amacıyla Laboratuvarımızda analizler yapılmakta, analiz sonuçları değerlendirilerek çözüm önerileri bir rapor haline getirilmektedir.
 

Süsleme ve Sıva Örneklerine Yönelik Görüş ve Öneriler;

•Sıva ve boyalara ilişkin temizlik ve konservasyon önerisi sunmak.
•Tamamlamak üzere süsleme ve sıvalarda kullanılacak harç ve boya önerilerini sunmak.
•Malzemenin dönem tespitlerini ve dönemsel karşılaştırmalarını yapmak.
 
Harç Örnekler;
•Derz dolgusu için harç önerisi sunmak.
 
Taş Örneği
•Taşın cinsini, bozulma sebeplerini öğrenmek.
•Taşı sağlamlaştırmak için kullanılabilecek yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak.
•Değiştirilmesi gereken taşlar için Türkiye’de benzer taş ocakları hakkında bilgi vermek.
Asitle Muamele
Kalsinasyon (kızdırma kaybı)
Spot Testler; suda çözünebilir tuzlar, protein ve yağ
Elek Analizi
Petrografik Analizler
Stereo Mikroskop ile Analiz
Polarizan Mikroskop ile Analiz