Engelsiz Mardin Engelsiz Müze

“Kültür ve miras turizminin önemli bileşenlerinden olan ve bir bölgenin ya da seyahat edilecek yerin tercih edilmesinde etkili olan önemli sosyo-kültürel çekicilik unsurlarından müzelerin engelliler acısından ulaşılabilirlikleri son derece önem taşımaktadır.” (Poria, Reichel ve Brandt, 2009) Engellilerin müze eğitim etkinlikleri ve faaliyetlerine katılmaları önündeki sorunlar yapısal, kişisel ve kişiler arası kısıtlamalar olmak üzere üç kategori altında toplanmaktadır. Bu bağlamda, yapısal kısıtlamaların eğitimin yapıldığı yerdeki ulaşım ve mimari eksikliklerden, kişisel kısıtlamaların ise maddi imkânsızlıklar, kendine güvensizlik, cesaretsizlik ve bilgi eksikliği gibi nedenlerden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Diğer yandan sosyal iletişim eksikliğinin kişiler arası kısıtlamalara neden olduğu söylenmektedir. Engelli bireylerin yaşadığı sorunlar, yalnızca kendilerine ait sorunlar değildir. Yaşanılan kentin, kurumların, toplumun, ailelerinin, yakın çevrenin kısacası tüm toplum bireylerini ilgilendiren ortak sorunlardır. Engelli ve ailesinin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, engelli bireylerin kendilerine yetebilen ve üretken bireyler olarak toplumsal ve kültürel hayata tam katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal yaşam alanlarını genişletmek, demokratik yaşam haklarını sunmak, kentte yaşayan tüm bireylerle toplumsal bilinç oluşturmak, herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir mekânlar içinde olmaları sağlanmalı ve farkındalığı arttırmalıdır. Engelli bireyleri, yardım edilmesi gereken kişiler olmaktan çıkarıp, mümkün olduğunca bağımsız ve kendi yaşamı üzerinde kontrol sahibi birey ve vatandaşlar olarak toplumsal yaşamın her alanına katılması hedeflenmelidir. Müzeler kent ve kentliyle iç içe olmalı, kent ve kentliye ait olan her şeyi yansıtmalıdır. Toplumun tüm bireylerini hedef

Kitlesi kapsamında değerlendirmeli, ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemeli ve müze hizmetlerinden yararlanmak konusunda toplum yüreklendirmelidir. Kentteki kültürel ve tarihi çeşitliliğin, toplumun kent kültürünün var olmasında oncu, değerli bir parçası olduğunun benimsenmesi ve hissetmesi sağlamalıdır. Bu kapsamda müzeler olarak farklı gelişen ve dezavantajlı bireylere yönelik özel eğitim modül programları, erişilebilir ve ulaşılabilir eğitim alanları oluşturarak müze hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamalıdır. Müzelerin engelliler acısından uygunluğunun saptanması, engellilerin müze ziyaretleri sırasında yaşadıkları sorunlar ile beklentilerinin belirlenmesi, ziyaret isteğini engelleyen unsurların ortaya konması ve tüm bu sorunların giderilebilmesi için öneriler getirilmesi müzelerin demokratik olmasını ve toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını sağlayacak on koşuldur. Müze eğitimi etkinlikleri ve faaliyetleri ile “Engelsiz Müze” kavramının oluşmasına katkı sağlanmalı ve bu alanda alternatif müze eğitimi çalışmaları planlamalıdır. Engelli bireylerin yaşadıkları zorluklar gözetilerek gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim alanları,

Etkinlikleri ve materyalleri oluşturulmalıdır. Bu sayede müze eğitimini geniş kitleye ulaştırabilir, toplumun büyük bir kısmını oluşturan engelli bireylere, yalnız olmadıklarını hissettirebilir ve aramızdaki engelleri kaldırabiliriz. Müze eğitimcisi okul ve ilgili öğretmen ile müze gezisinden önce bir araya gelirler. Öğrencilerin yaşadığı sınırlılıklar göz önüne alınarak var olan eğitim programları düzenlenir ya da durum ve ihtiyaca göre yeniden şekillendirilir. Eğitimciler katılım sağlayacak bireylerin özel gereksinim ve ihtiyaçlarına dair bireysel eğitim programlarını oluştururlar. Müze eğitimcilerinin katılım sağlayacak engelli öğrencilerin mevcut durumlarını, beceri ve hayati önem taşıyan verilerini önceden bilmesi eğitimde hedef oluşturma, tavır ve tutum belirleme, uygun eğitim ortamını oluşturmada önemli unsurlardır. Eğitim bir ekip çalışmasıdır. Bu acıdan bakıldığında kurumlar, alan uzmanları ve aile işbirliği eğitimin sağlıklı yürütülmesi, yaygınlaştırılması için büyük önem taşımaktadır.

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, string given in /home/mardinmuzesigov/public_html/tr/altsayfa_egitim.php on line 300