Mor Sovo Kilise Kazısı

Mardin ili, Midyat ilçesi, Anıtlı (Hah) Köyü’nde bulunan ve 4. ve 6. yüzyıla tarihlendirilebilen Mor Sovo Kilisesindeki kazılar, 2012 yılında Mardin Müze Müdürü Nihat ERDOĞAN başkanlığında yürütülmüştür.

     

Tarihçe

Kıbrıslı George’un anlatılarında ve Notitia Antiochena’da, “Turabdium’’ denilen Metropolitlik merkezinin adı geçmektedir ve bu metropolitliğin oturduğu yerin Anıtlı (Hah) köyü olduğu düşünülmektedir.

Hahtaki Arkeolojik kalıntılar, bir Bizans Köyünün Arap fethinden sonra geçirmiş olduğu evre özelliklerini yansıtır. Çünkü Hah’ta 7. ve 6. yüzyıla tarihlenebilecek iki yapı ve aynı zamanda, 7. ve 8. yüzyıllara ait 7 kilise bulunmaktadır.

 Hah Köyü, 6. yüzyılda metropolitlik merkezi olarak kullanılmıştır.