Gırnavaz Höyüğü Kazısı

Gırnavaz Höyüğü, Mardin il merkezinin güneydoğusunda, Nusaybin ilçesinin 4 km kuzeyinde Suriye sınırından 5 km içeride yer alan bir höyüktür. Çağ Çağ vadisi deresinin hemen girişinde bulunan yerleşme, Savur nehri üzerinden Batman bölgesine ulaşan doğal bir geçiş üzerindedir. Gırnavaz’ın verimli doğal yapısı ve çeşitli bölgeleri birbirine bağlayan yollara sahip olması eski çağların siyasi ve kültürel tarihinde büyük öneme sahip olmasını sağlamıştır.

Höyük, Ninive 5 yerleşmesi özelliğindedir. Aynı zamanda Gırnavaz tepesinde, MÖ bin, 2 bin ve 3 bin yıllarına ait yapıların varlığı da söz konusudur.

Höyükteki kazılar, Mardin Müzesi tarafından ve Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında, 1982 yılından itibaren başlatılıp (1985 yılı dışında) 1991 yılına sürdürülmüştür.

 

TARİHÇE

Bir tablette adı geçen, Yeni Asur Dönemi kenti Nebula’nın Gırnavaz Höyüğü olduğu düşünülmektedir. Nebula kentinin adı Orta Asur ve Yeni Asur sıklıkla geçmektedir. Gırnavazda bulunan 3 Yeni Asur tabletinden birine dayanılarak,  Gırnavazın Nebula olduğu düşünülmektedir. İsim benzerliğinden yola çıkılarak, MÖ 2. binyıl belgelerinde adı geçen Nawala’nın da burası olduğu düşünülmektedir.

Höyük günümüzde, halk tarafından kutsal sayılan Mir Osman’ın makamı yer alması nedeniyle sıklıkla ziyaret edilmektedir.