Sürekli Definesi Kazısı

SÜREKLİ DEFİNESİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesi, Sürekli köyünde, 2009 yılında altyapı çalışmaları sırasında açığa çıkan buluntular üzerine Mardin Müze Müdürlüğünce alanda arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı. Kazı çalışmalarında eski bir konutun mutfak bölümü ortaya çıkarıldı.

Mutfak içerisinde iki ocak ve zemine farklı aralıklarla gömülmüş 4 adet kap bulundu. Bu kaplar içerisinde muskalık, bilezik, yüzük, kemer, kolye, kolye ucu, boncuk gibi ziynet eşyalarının yanı sıra İtalya Venedik Dukalığı’ndan Bizans İmparatorluğu’na, İlhanlılardan Eyyubilere, Artuklulardan Fatımilere kadar 9-14. yüzyıl arasındaki çeşitli uygarlıklara ait 344 adet sikke bulundu. Buluntular, döneminin ticari, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerine dair çok önemli bilgilerin günümüze ulaşmasını sağladı.

 

Ali Baba ve Kırk Haramiler

Bölgenin Ortaçağ tarihine ışık tutan çoğu kaynak, buluntuların tarihlendiği dönem aralığında, bölgede kervan soymakla, yağmacılıkla geçinen çetelerin varlığından; soyulmamak için paralı askerlerden yol boyunca koruma hizmeti satın alan kervanlardan söz eder. Definenin bulunduğu Sürekli köyüne 5 km uzaklıkta “Kırk Harami”, “Kırk Hırsız” anlamına gelen “Çeldiz” adında bir köyün bulunuyor olması ve definedeki buluntuların çeşitliliği, kişisel ziynet eşyası olamayacak derecede farklılıklar taşıması bu definenin, bir tüccara ya da kervan soyan haramilere ait olduğuna işaret etmektedir. Bu durum dünyanın en meşhur masallarından ‘Ali Baba ve Kırk Haramiler’i akla getirmektedir.