Hırbe Helale Kazısı

Mardin Merkez Akbağ köyü sınırındaki Artuklu Üniversitesi kampüsü, Mardin merkezin yaklaşık 7 km kadar kuzeybatısı ile Mardin-Diyarbakır Karayolunun yaklaşık 1 km kadar güneybatısında yer almaktadır. Yerleşim alanı çok dik olmayan kuzey yamacı üzerinde kurulmuş olup alan ana kayadan oluşur ve çok yoğun çakıl ve kaya kütleleri mevcuttur.

Kazı çalışmaları; Artuklu Üniversitesi kampüs alanında yapılması planlanan yol güzergâhı ve binaların, Hırbe Helale I. ve III. derece Arkeolojik Sit Sınırı içinde kalması nedeni ile yol güzergâhının belirlenmesi için bu alanlarda sondajlar açılarak çalışmalar yürütülmüştür.

Kurtarma kazısı ilgi olarak istinaden Mardin Müze Müdürü Nihat ERDOĞAN Başkanlığında ve Artuklu Üniversitesi Araştırma görevlisi, Metin Batıhan, Arkeolog Evin Bilge, Arkeoloji öğrencisi Ufuk Şen ve 31 işçi ile yürütülmüştür.

Artuklu Üniversitesi Kampüs alanında yer alan I. ve III. derece sit alanı olarak tescillenmiş Hırbe Helale arkeolojik alanında kazılar 01.07.2011 günü başlatılmış olup 22.08.2011 tarihinde sonlandırılmıştır.