Yaşam Salonu

Bu salonda Mardin ve Mezopotamya kültürünün sosyal yaşamı, Beslenme, Müzik, Süsleme, Savunma temalarıyla yansıtılmıştır. Mezopotamya’da tarımın başlangıcı, çanak çömleğin ortaya çıkışı ile günümüze dek gelişimi, Mardin yemek kültürü ve Mardin geleneksel müziği eserler üzerinden anlatılmaktadır. Müzik bölümünde Müze Müdürlüğümüz tarafından Mardin kültürel mirasının tanıtılması amacıyla hazırlanan Mardin’in Sesleri filmi tanıtılmaktadır.

Savunma temasında savaş, güç ve iktidar olgusuyla birlikte savunma silahları sergilenmektedir.

Süslenme temasında antik dönemden günümüze insanların beğenilme, toplumsal statü ve korunma amacıyla ürettiği takı, kıyafet, dokuma örnekleri sergilenmekte ve sosyal yaşamda süslenme gelenekleri, kültürü anlatılmakta, sağlıkla aydınlatılmaya ilişkin eserler de sergilenmektedir.