Mardin'in Sesleri Projesi

Mardin Müzik Kültürü 

Mardin, binlerce yıllık kültürel birikiminden dolayı zengin bir müzik kültürüne sahiptir. Leyli ve düğün dernek gecelerinde müzik tüm canlılığıyla Mardin’de yaşamaktadır. Her evin köşesinde, bir avluda muhakkak bir müzik aleti asılı durur. Bu aletler; keman, cümbüş, ribab, kanun, darbuka, def gibi çalgı aletleridir. Bu aletlerle çalınan Mardin’e özgü oyun müziği olan Reyhani de gelin ve damadın karşılıklı ritim tuttukları Mardin’in vazgeçilmez bir enstrümantal müziğidir. Bölge müziği tarih boyunca çok geniş bir coğrafi alana yayılmış olup Türk, Arap, Kürt, Süryani ve Ermeni kültüründen farklı müzik kültürleriyle de etkileşim içine girmiştir.

Music Culture in Mardin

Mardin, has a cultural heritage of thousands of years that also enriches the musical culture. During Leyli nights and merry- making nights music is alive in Mardin.Each house has a music instrument being placed at the yard. These instruments are; violin, lark, ribab, zither, drum, tambourine. With these instruments a unique song called Reyhani is being played; during this instrumental music the bride and groom held a mutual rhythm. Throughout history local music has spread out to a large geographical area. Therefore the music here has an interaction with different cultures like Turkish, Arabic, Kurdish, Syriac and Armenian.

 

 

Mardin’in Sesleri Projesi

Mardin Müze Müdürlüğü tarafından kentin taşınmaz kültür varlıkları, doğal güzellikleri ve somut olmayan kültürel mirasının görünür kılınması, farkındalık yaratılması ve daha geniş kitlelere tanıtılması için bir klip hazırlanmıştır. “Mardin’in Sesleri Projesi” kentin binlerce yıllık kültürel mirasını, kültürel çeşitliliğini geleneksel üç halk ezgisi ile birlikte görünür kılmayı ve tanıtmayı hedeflemiştir.

Mardin’s Voices Project

Under the directorate of Mardin Museum the immovable cultural heritage of the city, the natural beauty and the intangible cultural heritage is aimed to be protect via a clip; Play for Mardin has been prepared to catch an awareness and to spread out through the audience. The aim of ‘Mardin’sVocies Project’ is to make the cultural heritage and the diversity of culture to be visible through the three traditional folk tunes.