Arkeometrik Analizler

Arkeolojik alanlardan alınan toprak, seramik, harç, organik materyal (ağaç, bitki, artıkları, kemik ) ve kayaç örneklerinde gerçekleştirilecek analizler materyalin kökeni (toprak, seramik, harç ), beslenme kaynakları m(kemik) ve teknolojisine (harç ve seramik) ait bilgiler sağlayabilmektedir.
Mineralojik, kimyasal, fiziksel, mikromorfolojik yöntemler ile kazı alanından çıkan toprak, kemik, ağaç,  bitki, seramik ve kayaç örneklerinin ayrıntılı analizleri aşağıdaki cihazlar kullanılarak yapılmaktadır.
 
Atomik absorbsiyon
Spektrofotometre
X-ışını Cihazı
ICP OES Cihazı
Kalsimetre
Kjeldahl Düzeneği
HPLC
Alev Fotometresi
Elementel analiz cihazı
Kül Fırını
Hidrometre alet ve aygıtları
pH metre
 
Analiz sonuçları ve analiz süreçleri akademik deneyime sahip danışmanlarımız tarafından izlenmektedir. Tüm analizlerle arkeolojik alanların geçmiş ortamları, teknolojisi, kültür katmanları ve kaynak alanlarının saptanmasına yardımcı olabilecek veriler üretilebilecektir.