Kavramdan Malzemeye Varan Bir Sergi: “GERİ BİLDİRİM”

Artuklu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Bölümü öğrencilerinin video, animasyon, performatif işler, fotoğraf ve yerleştirmelerle heykele geniş bir perspektiften bakan mezuniyet sergileri, 10-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında sanat galerimizde ziyaret edilebilir.

Açılış: 10 Mayıs 2019 Cuma
Saat: 16.00
Mardin Müzesi Sanat Galerisi