"Çağdaş Sanat Konuşmaları" Derya Yücel, Koşullar ve Gereklilikler: Genç sanatçılara Yönelik Sergi ve Oluşumlar

  1. Müzemiz ev sahipliğinde gerçekleşen ve sezon boyunca devam eden Çağdaş Sanat Konuşmaları’nda bu ay, küratör ve sanat eleştirmeni Derya Yücel bizlerle olacak.

Genç sanatçılara “görünürlük” kazandırmayı amaçlayan oluşumlar sanat üretiminin bugünü ve geleceğiyle ilgili bize ne söylüyor? Yarışmalı sergiler, genç sanatçıların iletişim kanallarını genişletmek ve sanat alanında aktif olarak rol alan profesyonellerle tanışmaları için bir fırsat mı yoksa sanatsal pratikleri üzerine bir öz-değerlendirme ve motivasyon kaynağı mı? Himayenin, ticaretin, pazarın, sanatı otomatik olarak metalaştırması eleştirileri içinde bu tür sergi ve oluşumlar bize nasıl bir sahne sunuyor? Bu sahnede bireyler/sanatçılar artık kendi tarihlerini kendileri mi yazıyor?

“Koşullar ve Gereklilikler: Genç sanatçılara Yönelik Sergi ve Oluşumlar“ başlıklı sunumuyla Yücel, genç sanatçıların üretimlerine görünürlük sağlayan kurumlar ve mekanlar hala nicelik olarak üretim ve paylaşım dengesini sağlamakta yetersiz olduğu günümüzde “genç sanatçılara yönelik sergi ve oluşumlar”ın üstlendikleri sorumluluklar üzerine açık bir sohbeti amaçlıyor.