"Çağdaş Sanat Konuşmaları" Ahmet Ergenç ve Mahmut Wenda Koyuncu, Durum Kritik Mi?

Müzemiz ev sahipliğinde gerçekleşen Çağdaş Sanat Konuşmaları’nın bu ayki konukları, “Durum Kritik Mi?” başlıklı sunumlarıyla Ahmet Ergenç ve Mahmut Wenda Koyuncu olacak.

Eleştiri denilen şey kültür endüstrisinin yapı taşlarını mı sağlamlaştırır yoksa bu endüstiriyi yıkıma mı uğratır? Burada eleştirmenin rolü ne olmalıdır? Eleştirmen de kültür endüstirisinin uzmanlaşmış bir neferi midir yoksa kamu adına söz ve söylem üreten bir entelektüel midir? Tarihsel avangardlar, neoavangardlar ve eleştirel teori kapsamında bugünün sanat eleştirisi nasıl tutum izliyor? 
Ayrıca, bu "kritik" çağda sanat işleri ve eleştirinin işlevi nedir? Sanat işleri ve eleştiri Hal Foster'ın Brecht'e göndermeyle "yeni kötü günler" dediği zamanlar için nasıl bir konum sunabilir? Eleştiri ve eleştirmenin “kritik durum”lara dair söyleyecekleri ne olabilir? soruları etrafında şekillenecek olan programı kaçırmamanız tavsiyesiyle...