"Çağdaş Sanat Konuşmaları" Koşullar ve Gereklilikler: Genç sanatçılara Yönelik Sergi ve Oluşumlar

Müzemiz ev sahipliğinde gerçekleşen Çağdaş Sanat Konuşmaları’nda bu ay sezonun son konuğu olarak, küratör ve sanat eleştirmeni Derya Yücel bizlerle oldu.

Yücel’in “Koşullar ve Gereklilikler: Genç sanatçılara Yönelik Sergi ve Oluşumlar“ başlıklı sunumu, “Genç sanatçılara “görünürlük” kazandırmayı amaçlayan oluşumlar sanat üretiminin bugünü ve geleceğiyle ilgili bize ne söylüyor? Yarışmalı sergiler, genç sanatçıların iletişim kanallarını genişletmek ve sanat alanında aktif olarak rol alan profesyonellerle tanışmaları için bir fırsat mı yoksa sanatsal pratikleri üzerine bir öz-değerlendirme ve motivasyon kaynağı mı? Himayenin, ticaretin, pazarın, sanatı otomatik olarak metalaştırması eleştirileri içinde bu tür sergi ve oluşumlar bize nasıl bir sahne sunuyor? Bu sahnede bireyler/sanatçılar artık kendi tarihlerini kendileri mi yazıyor?” konuları üzerine açık bir sohbet havasında geçti.