Progravür Sergisi

Uluslararası progravür
sanatçılar birliği I.A.P.A (International Association of Pyrographic Artists) üyesi olan ve 2011 yılında Amerika’da Andrews Sanat Müzesi’ndeki “20. Yüzyıl Uluslararası Progravür” sergisine
Türkiye adına katılan ressam Esin Kesici KABAŞ ve “Mardin’in Yaşayan İnsan Hazineleri: Son Meslek Ustaları”ndan ahşap yakma sanatçısı Mehmet Selim GÖKÇEN’in işlerinden oluşan progravür sergisi, 16-26 Ekim 2018 tarihleri arasında müzemiz sanat galerisinde ziyaret edilebilir.

Ağaçla ateşin iç içe geçerek, sabırla dantel dantel işlenmesi. Metal havyanın yönünü ağaç belirliyor neredeyse, sabırla takip etmek gerekiyor ağacın akışını, damarlarını... Kokusu da var, yakma/dağlama bir nevi tütsüleme işi aynı zamanda. Hangi ağacı ateşle dağlarsanız desende onun kokusu var. Kâh sedir, kâh ıhlamur, kâh kiraz...
Tarihi, Avrupa tarihinden de eski. İlk örneklerine Amerika’da rastlanıyor ve en parlak dönemini 19. yüzyıl Avrupası’nda yaşıyor. Osmanlı döneminde ise önemli bir mimari süsleme unsuru olarak karşımıza çıkıyor ve “dağlama” adıyla anılıyor. Ahşabı yakarak yazı yazma tekniği olan pirografi, Yunanca pur (ateş) ve graphos (yazı) kelimelerinin izlerini takip ederek “progravür” adını alıyor.

Açılış: 16 Ekim 2018 Salı
Saat: 17.00

Mardin Müzesi Sanat Galerisi