Blog Yazarları Mardin Müzesi’ne Geliyor!

İç ve dış çevreleriyle sürdürülebilir iletişim kurabilen müzeler “iletişim odaklı müzeler” olarak tanımlanmaktadır. Bireyler ve kitleler, müzeciliğe yarım asırı aşan bir süredir yön veren bu yaklaşımı benimsemiş müzelerin önceliği haline gelmiştir. Günümüzün dinamik müzeleri, ziyaretçileri ile bütünleşme amacıyla teknolojiyi göz ardı etmeden geleneksel yöntemleri sorgulayan, bunları yeniden değerlendiren ve geliştiren, strateji üretecek gündemler yaratan ve gerçekleştirdikleri sergiler, müze eğitimi programları ve aktivitiler aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmayı başaran kurumlardır. 
-Bu dinamizmi yakalarken bu müzeler nasıl bir yöntem izlemektedir?
-Bu iletişim odaklı yaklaşım müzelerde ne gibi değişiklikler gerektirmektedir? 
-İletişim teknolojilerinin hızı karşısında, müzeler kendilerini nasıl konumlandırmaktadır? 

Mardin Müzesi olarak, müzelerin “Tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yer” kimliğini aşarak farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği, bellek merkezi misyonunun yanı sıra topluma hizmet eden bilim, eğitim ve iletişim merkezi olma yaklaşımıyla, bu sorular bağlamında blog yazarlarıyla yapacağımız “İletişim Odaklı Müzeler: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Kitleler” başlıklı
çalışmada;
-Müze deneyimindeki değişim
-Müzelerin pazarlama stratejileri
-Müzelerin katılımcı yaklaşımları
-Müzelerin sosyal medya kullanımı
-Müzelerde iletişim kavramı ve bu konularla bağlantılı eğitim/mesleki gelişim üzerine odaklanılacak ve Mardin Müzesi’nin çalışma yürüttüğü tüm yapı ve alanlara tanıtım gezileri düzenlenecektir.