MARDİN KALESİ ve ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI

Mardin Kalesi, 1. jeolojik dönemde oluşmuş 1100 ile 1200 m arasında değişen kalker yükseltinin üzerine kurulmuştur. Kalenin şehirle bağlantısı kalenin güneyindeki girişten sağlanmaktadır. Bu giriş kısmı, kale niteliğini kaybetmeden önceki tek giriştir ve hemen sağında Kale Cami yer almaktadır. Yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, buradan ele geçen buluntulardan Artuklu Dönemi’ne ait bir yapı olduğu ve farklı dönemlerde yıkılan duvarların onarılarak yeni duvarlar eklendiği bilgisine ulaşılmaktadır. 
Mardinlilerce “kartal yuvası” olarak anılan ve Mezopotamya ovasının kuşbakışı en iyi izlenebildiği yerlerden biri olan kale, 1980 yılından bu yana Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli olup içinde NATO’ya bağlı bir hava radarı bulunmaktadır. Bu nedenle kale alanı, uzun yıllardır sivil girişlere kapalıdır. Kalenin kamu ziyaretine açılması ve turizme kazandırılması için çalışmalar sürmektedir. Müze Müdürlüğümüz tarafındansa 2014 yılında kalede arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştır. Kale Cami içerisinde halen sürmekte olan kazılarda açığa çıkartılan mimari unsurların restorasyon ve konservasyon (koruma ve onarım) çalışmalarına devam edilmektedir.