Dara Antik Kenti’nde yaşamın bir parçası olan seramik malzemeler, kazı alanından çıkarılan diğer buluntularla birlikte yerleşim yeri ve dönem hakkında önemli bilgiler vermeye devam ediyor.

Müze müdürlüğümüzce, Dara Antik Kenti’nde (Anastasiopolis) yürütülen kazı çalışmalarında bulunan ve günlük yaşamın bir parçası olan seramik malzemeler, kazı alanından çıkarılan diğer buluntularla birlikte yerleşim yeri ve dönem hakkında önemli bilgiler vermeye devam ediyor. Buluntular arasında yer alan seramikler, özellikle Dara’nın (Anastasiopolis) hangi coğrafyalar ile ticari ilişkiler kurduğunu belgelemekle beraber ayrıca Dara’ya taşıma yolu ile Kuzey Suriye, İran, Anadolu ve hatta Kuzey Afrika’dan malların getirilmiş olduğunu gösteriyor. Seramikler içinde, çoğunlukla Helenistik Dönem sonu ile 10. yüzyıl arasında görülen ve Kuzey Suriye üretimli olan “Brittle Ware” ya da Türkçe’de “Gevrek Mallar” olarak adlandırılan pişirme kapları, en yoğun grubu oluşturmaktadır ve Dara örnekleri 3.-8. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. Bir başka grup olan, Kuzey Suriye üretimi boya bezekli seramikler ve krem astarlı, tarak ve dalga bezemeli, iç kısmı genelde bitüm sıvalı amphora örnekleri ise 6.-7. yüzyıl buluntularıdır. Bunun yanı sıra, 2.-3. yüzyıl karo motifli içi nokta bezekli Parth seramikleri ile turkuaz ve açık yeşil sırlı 3.-7. yüzyıl Sasani seramikleri İran bölgesine aittir. Kuzey Afrika üretimli kırmızı astarlı tabak formları (6.-7. yüzyıl) yine dönemi içerisinde oldukça geniş bir bölgede ticari faaliyetlerin olduğunu göstermektedir. Konu ile ilgili araştırmalar, müze birimimizde görevli uzmanlar ve akademisyenler tarafından ele alınmakta ve çalışmalar devam etmektedir.