Ilısu Barajı Kazıları

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Mardin-Dargeçit ile Şırnak-Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Ilısu Köyü yakınlarında, Dicle Nehri üzerinde yer almaktadır. Barajın göl alanından Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illerinde bulunan kültür varlıklarının bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir.

1980 yılından itibaren bölgede yüzey araştırmaları; 1986 yılından itibaren de ilk arkeolojik kazılar başlatılmıştır. Bu doğrultudaki çalışmaların devamı, Kültür Bakanlığı, DSİ ve ODTÜ arasında 1998 yılında imzalanan protokol çerçevesinde “Ilısu ve Karkamış Barajları Arkeolojik Kurtarma Çalışmaları” başlığı altında ODTÜ (TAÇDAM) yönetiminde gerçekleştirilmiştir.

2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve projenin en doğru şekilde ilerleyebilmesi amacıyla Diyarbakır, Mardin ve Batman müzelerine destek verilerek, ortak çalışacak “Diyarbakır”, “Batman” ve “Mardin/Ilısu Şantiye Alanı” olmak üzere üç adet koordinasyon merkezi hayata geçirilmiştir.

Baraj gölü etki alanındaki kültür varlıklarının korunabilmesi amacı ile yapılmış arkeolojik kazı ve araştırmalar ve bu konularla ilişkili yayın çalışmalarını gerçekleştirmek Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün sağladığı imkân ve katkılarla mümkün olabilmiştir.

 

ILISU DAM SALVAGE EXCAVATIONS PROJECT

Ilısu Dam and Hydroelectric power plant is being constructed on the Tigris River, near the Ilısu village located between Şırnak-Güçlükonak and Mardin-Dargeçit. The reservoir of the dam is directly and indirectly affecting a number of cultural heritages in Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin and Şırnak. Field surveys were already started in 1980 and excavations started in 1986. In order to locate and record archaeological heritage in the best way, the Ministry of Culture and Tourism has founded in 2008 three coordination centers, namely Diyarbakır, Batman and Mardin/Ilısu Construction Zone.

 

Baraj / Şantiye Alanı Kazıları

Mardin-Dargeçit ile Şırnak-Güçlükonak ilçeleri arasındaki Şantiye alanında 52 arkeolojik alan tespit edilmiş; su altında kalacak Boncuklu Tarla, Havuz Mevkii, Tatika, Kumru Tarlası, Kilokki Rabiseki, Zeviya Kavla ve Ilısu Höyük’te kazı çalışmaları yürütülmüştür. Diğer alanlarda da sondajlarla statigrafi ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, bölgenin Paleolitik Çağdan Orta Çağa kadar tüm dönemlerini kapsayan önemli bilgiler elde edilmiştir.

 

Dam / Construction Zone Excavations

52 archaeological sites were located between Mardin-Dargeçit and Şırnak-Güçlükonak. Excavations were conducted in sites to be flooded by the dam: Boncuklu Tarla, Havuz Mevkii, Tatika, Kumru Tarlası, Kilokki Rabiseki, Zeviya Kavla and Ilısu Höyük. The other areas were taken under record by soundings and statigraphical work. As a result of the scientific work, important data was obtained, shedding light to the history of the region from Palaeolithic Age until Medieval Ages.