anasayfa  haberler   e-posta  üye girişi  iletişim  açılış sayfası yap   sık kullanılanlara ekle
 
menu
                 
 
Ilısu Kurtarma Kazıları

 

Hasankeyf Kazısı: Hasankeyf Batman il merkezine 37 km uzaklıkta yer alır. Raman dağlarının güney eteklerinde, Dicle nehrinin iki yakasına kurulmuştur. Kayalara oyulmuş mağra şeklindeki binlerce konutu nedeniyle, “Mağralar Şehri” yada  “Kayalar Kenti” anlamına Arapça ve Süryanice “Hısnı Keyfa” denilmiştir. Tarihi kaynaklardaki “Cepha” (Kefa) ve “Hısn-ı keyfa” adı Osmanlının son zamanlarında “Hasankeyfe” dönüşmüştür. Roma ve Bizans döneminde önemli bir askeri kent olan Hasankeyf İslami dönemde sırasıyla Emevilerin, Abbasilerin, Hamdanilerin ve Mervanilerin idaresi altında kalmıştır.

 

1101 yılından itibaren Artuklular’ın 1232 yılından sonrada Eyyübilerin önemli bir kenti olmuştur. 1461-1482 de Akkoyunlu hakimiyetinde kalan Hasankeyf, Karakoyunlu ve Mardin Beyleri arasında süren çekişmelerde sık sık el değiştirmiştir. 1517 den sonra Osmanlı himayesine giren bu kent 1867 yılından sonra Mardin Midyat’a bağlı bir konumda iken 1826 da Gerçüş ilçesine bağlanmış, 1990 yılında Batmanın il olmasıyla ilçe bu şehre bağlanmıştır. Hasankeyf’te 1975 te başlayan araştırma ve inceleme çalışmaları 1986 yılında başlayan kazılar ile devam etmiş olup  bu çalışmalar günümüze kadar sürerliliğini devam ettirmektedir.

 

Türbe Höyük: Siirt ili Merkez ilçeye bağlı Yokuşbağlar köyü, Çiçekyurdu  mezrasında yeralmaktadır. Türbe höyükte 2002 yılında  Yard. Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR başkanlığında başlayan kazılar 2007 yılında sonlandırılmıştır. Türbe Höyük de MÖ.6-5 binyıl Halaf ve Ubeid döneminde yerleşime başlanmıştır.MÖ. 2. bine ait kale yerleşmesi tespit edilmiş ve Mitanni dönemine ait tablet ele geçmiştir. Daha sonra  Demir Çağı, Roma ve Ortaçağ’a ait buluntular ele geçmiştir.

Çattepe: Siirt ili Kurtalan ilçesi, Çeltikbaşı Köyü’nde yer almaktadır. Çattepe de 2009 yılında Yard.Doç.Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR başkanlığında kazılara başlanmıştır. Kazısı devam eden bu yerleşmede ilk yılki çalışmalar Ortaçağ tabakalarında gerçekleştirilmiştir.

 

Başur Höyük: Siirt ili merkeze bağlı Aktaş Köyü, Bakır Mezrası sınırlar içinde kalmaktadır. Siirt merkezden uzaklığı yaklaşık 20 km dir. Başur höyükte 2007 yılın da   Yard. Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR başkanlığında yürütülen kazılar hala devam etmektedir. Geç Uruk,  2. Bin ve Ortaçağ tabakalarında yoğun olarak çalışılan Başur Höyük’te daha önceki yüzey araştırmalarında Neolitik, Demir Çağ’a ait buluntularda ele gelmiştir.

Sumaki Höyük: Batman ili, Beşiri ilçesi merkezinin Garzan Vadisi çıkısında Garzan vadisinin kuzeybatısındadır. Sumaki Höyük’te 2007 yılında Doç.Dr. Aslı Erim ÖZDOĞAN tarafından kazılar başlatılmış ve hala devam etmektedir. Bölgenin önemli çanak –çömlekli Neolitik yerleşmesidir. Neolitik dönemin yanında Ortaçağ tabakaları da tespit edilmiştir.


 

Kuriki Höyük: Batman ili , Merkez ilçe Oymataş Köyü yakınlarında Batman Çayı’nın Dicle’ye birleştiği noktada yeralır. Kuriki Höyük’te 2009 yılında Yard. Doç. Dr. Elif GENÇ tarafından kazılar yapılmıştır. Erken Tunç Çağı ve 1. Binin 2. yarısına ait  buluntular ele geçmiştir.

Gre Amer Höyük: Batman ili, Beşiri ilçesinde, İki Köprü Beldesinden 20 km uzaklıkta Garzan Çayının doğu yakasında Işıkveren Köyü sınırlarında yer almaktadır. Höyükte kazı çalışmaları 2009 yılnda Yard.Doç.Dr. Gül PULHAN tarafından gerçekleştirilmiştir. Demir Çağı, Roma ve Ortaçağ buluntuları ele geçmiştir.

 

Ilısu Höyüğü: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel   Müdürlüğü’nün 02.17.2009 tarih ve 31837-31790 sayılı yazısı uyarınca Mardin ili  Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu Köyü  sınırları içerisinde yer alan Ilısu Höyük’ün de  çalışmalar 23.02.2009 tarihinde başlamış, Kazılar Prof.Dr. A.Tuba ÖKSE’nin bilimsel  danışmanlığında kazı ekibi Erkan ATAY’ın alan sorumluluğunda sürdürülmüştür.

 

Ilısu köyünün üzerine kurulduğu höyüğün kamulaştırılması tamamlanmış, doğu  yamacındaki bahçelik alanlarında açılan sekiz açmada çalışmalar sürdürülmüştür.  Açığa çıkartılan mimari, alüvyon dolgusu üzerine kurulmuş Ortaçağ’a tarihlenen iki  tabakalı yerleşime aittir. Yapılan kazı çalışmasında Ortaçağ’a ait taş mimari ve bunlara  ait döküntü taşlardan oluşan moloz açığa çıkartılmıştır. Taş duvarlardan meydana  gelen, dörtgen planlı yapıların ortaya çıkarıldığı yerleşmede ayrıca kerpiç döküntüye  de rastlanmıştır. Dörtgen planlı bir yapının iç kesiminde, bir kısmı korunabilmiş, taş  döşeme tespit edilmiştir.

Zeviya Tivilki : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 02.17.2009 tarih ve 31837-31790 sayılı yazısı uyarınca Mardin ili  Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu  Köyü sınırları içerisinde yer alan “Zeviya Tivilki”  (Kumru Tarlası)   de çalışmalar 23.02.2009 tarihinde başlamış. Kazılar Prof.Dr. A.Tuba ÖKSE’nin bilimsel danışmanlığında kazı ekibi Erkan ATAY’ın alan  sorumluluğunda sürdürülmüştür.

 

Ana kaya üzerine kurulmuş tek tabakalı bir taş yapı açığa çıkartılmıştır. Kalınlığı bir metre olan ve tamamı ana kaya üzerine oturan taş duvarlara ait taş döküntü, tüm alanı kaplamış durumdadır. Yaklaşık 2565 metrekare alan kaplayan  yapının 4 mekandan oluşan güney kanadını diğer bölümden ayıran bir koridor  bulunmaktadır. Yapının kuzey bölümü küçük bir merkezi avlunun (?) çevresine  dizilmiş 9 mekandan oluşmaktadır. Kompleksin kuzeydoğusuna eklen miş ince uzun  mekanlardan oluşan üçüncü bölümün depo olarak kullanılmış olabileceği  düşünülmektedir. Yapının güney batısında 159 metrekarelik alan kaplayan 2 mekanlı küçük bir ek bina bulunmaktadır. Yapının güney kanadının güneyinde taş duvarlı bir  su kanalı ile kanalın güneyinde dairesel bir fırın (?) bulunmaktadır.

 
 

 

Mardin Valiliği
Emniyet Müdürlüğü
Mardin MEB

Artuklu Üniversitesi

T.C.Kimlik Numarası

Askerlik Yoklaması

Vergi Kimlik No.

SSK İşlemleri

BAĞKUR İşlemleri

Şehirler Arası Mesafe

Telefon Kodları
Pasaport Başvuru
Telefon Faturası

Vergi Borçları

Emekli Sandığı

Milli Kütüphane

Mardin Barosu

Resmi Gazete

Araç Sorgula

Uçak Kalkış-İniş
 

Copyright © 2010 MARDİN MÜZESİ . Telif Hakları MARDİN MÜZESİ' ne Aittir

TASARIM : FOV AJANS