anasayfa  haberler   e-posta  üye girişi  iletişim  açılış sayfası yap   sık kullanılanlara ekle
 
menu
                 
 
MÜZE EĞİTİMİ

 

MÜZE EĞİTİMİ

 

Bireyin genel yaşantısı içerisinde verilmesi gereken sanat eğitimi, alana ilgi duyan vebu yönde eğitim alanlara, amacına uygun ve yaratıcılığı teşvik edecek tarzda  verilmelidir. Bu amaçla, bireylere verilen eğitim, onların çevresini daha iyi tanımasına, sanatı ve sanatçıyı takdir etmesine yönelik olmalıdır. Müze eğitimi öğrenciler açısından, sadece müzede gezmeleriyle sınırlı değildir, müzede eğitim programları ve müze dışı eğitsel etkinlikleriyle bir bütündür.

 

            Müzeler eskiden var olan sorumluluklarının yanında, bugün eğitim misyonunu üstlenmişlerdir. Çünkü müze ziyaretlerinin sürekli olması, kültürlerarası iletişimin canlı tutulabilmesi ve eğitim süreci içerisinde önemli bir rolü olduğunu benimsetebilmek için eğitsel misyonunu yerine getirmek zorundadır. Müzeciliğin tarihi, türleri, amaçları ve işlevleri ile ilgili bilgiler edinebilme; müzeler, kültürler ve uygarlıklar, müze ve sanat, müze ve eğitim, müze ve toplum konularında bilgiler edinebilme; müzeleri eğitim amaçlı kullanabilme alışkanlığı edinebilme; bir müze ziyareti ile ilgili hazırlık ve süreçleri kavrayabilme; müzelerde yer alan farklı kültürlere ait sanat eserleri ve tarihi eserlerdeki benzerlik ve farklılıkları fark edebilme; müzeleri oluşturan farklı kültür ürünleri sayesinde, diğer toplumlara karşı saygıyı gerçekleştirebilme; müze ziyareti sonucunda bir müze rehberi hazırlayabilme; müze çalışmasına dayalı olarak projeler hazırlayabilme; müzede sergilenen sanat eserlerine ve tarihi eserlere karşı ilgiyi, değer vermeyi ve onları koruma bilincini oluşturabilme; farklı konu alanlarına yönelik müzeleri kullanarak, daha kalıcı ve anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirebilme.

 

MÜZE EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?

-          Kimlik ve tarih bilincinin gelişmesine,

-          Kentimizin tarihsel ve kültürel öneminin kavranmasına,

-          Kültür varlıklarını koruma bilincinin oluşmasına,

-          Müzelerin anlam ve öneminin kavranmasına,  katkıda bulunmaktır.

 

Müze eğitimcileri, müze sergilerinin avukatları gibi davranmalıdırlar. Müze eğitimcilerinin öncelikli sorumluluğu, toplumun müzeye gelmelerini sağlamak ve ziyaretçilerin nitelikli yaşantılar geçirebilmeleri için ortam ve programlar hazırlamaktır. Müzede toplumun eğitimi, müzenin kapsamına uygun olarak, öğretme ve öğrenme ilkelerinin ve müze koleksiyonunun iyi bir analizi sonucu hazırlanmış programlarla mümkün olabilir. Müze eğitimcisi, asıl amacı müze ve müzenin sergiledikleri ile toplum arasında bir etkileşim hattı kurmak olan müze çalışanıdır. Aynı zamanda müzenin faklı bölümleri arasında bağlantıyı sağlamakla da görevlidir. Örneğin; müze yönetimi ve sergilerin düzenlenmesi ile ziyaretçi programları, müzenin eğitsel amaçların ile sergiler ve programlar ve müzenin felsefesi ve misyonu ile eğitsel programlar arasındaki bağlantıları oluşturmak müze eğitimcisinin sorumluluğu altındadır.

 

Mardin müzesi olarak biz, çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda aktif öğrenmenin gerçekleştirilebileceği bir öğrenme ortamı oluşturmak için Mardin Valisi Sayın Hasan Duruer’in desteğiyle yeni bir projeye imza attı. 25 Ekim 2010 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün açılışını yaptığı “Arkeopark Projesi” ile yeni bir döneme başlayan Mardin Müzesi, müzelerin artık sadece  nesnelerin korunduğu ve sergilendiği yerler olmadığı, bir eğitim kurumu da olabileceğini göstermeyi planlamaktadır.

            Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı ile Çocuk Kültürü Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin (ÇOKAUM) katılımlarıyla 5 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen 2. Müze Eğitimleri Seminerlerine ev sahipliği yapan Mardin Müzesi, müzenin eğitim ortamı olarak kullanılması, arkeoloji ve kültürel mirasın önemininin kavratılması gibi temel hedefleri hayata geçiriyor.

            Bu anlamda müzelerimizin, dünyanın gelişmiş birçok ülkesindeki eğitimi destekleyen kurumlar gibi kullanılması söz konusu olmuştur. Müzeler, özellikle çocuklarda hayal gücünün ve yaratıcılığın, estetik duygunun gelişmesini sağlayarak, nesnelere bakma, nesnelerle çalışma, karşılaştırma yapma, ilişki kurma, sınıflandırma, sorgulama, soyutlayabilme, genellemelere ulaşma gibi bir çok farklı yöntem ile düşünmenin gerçekleşmesini sağlayan ve zihinsel dünyayı renklerdiren ortamlara dönüşmektedir. Mardin Müzesi, çocuklarımızın doğal ve tarihi çevreyi koruyan, buna duyarlı olan, tarih ve kültür bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine destek olmayı müzelerin sorumluluğu içinde görmektedir.

            Bu düşünceler ile Arkeopark’ın çocuklarla ilgili hedefleri ise şöyle sıralanabilir: Çocukta müzenin öneminin kavranması, sanat ve estetik duygusunu geliştirme, el becerisini geliştirme, kültürel mirasın tanıma, koruma, yaşatma bilincini kazandırmaktır.

 

Kaynak :

Arş. Gör. Sıddıka Oruç Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Bekir Necati AltınNiğde ÜniversitesiSosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı

MÜZE EĞİTİMİ VE YARATICI DRAMA

 

 

Müze Eğitimi İle İlgili Makaleler (pdf.) :

 

1-     MÜZE EĞİTİMİ VE YARATICI DRAMA

egitim.cukurova.edu.tr/efdergi/download/2008.3.35.111.pdf

 

2-     ÇAGDAŞ EGİTİMDE MÜZE EGİTİMİNİNROLÜ VE ÖNEMİ

      e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/GSED/article/view/2393/2403

 

3-     MÜZE EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

     ogm.meb.gov.tr/belgeler/muze_egitimi.pdf

 

4-     MODERN MÜZECİLİK VE TÜRK MÜZECİLİĞİ

     e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/viewFile/6/50

 

5-    ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PROGRAMLARININ 'MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI' DERSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/gsfd/article/view/3155

 

6 - MÜZE VE EĞİTİM

http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2005_cilt3/sayi_4/487-501.pdf

 

Müze Eğitimi Kaynakça Kitap Listesi

 

-Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları

            + Serap Buyurgan

            +Levent Mercin

            Görsel Sanatlar Eğitimi Yayınevi

 

 -Çocuk Müzeleri ve Müze Eğitimi

            + Şule Zilcioğlu

            + Prof.Dr.Bekir Onur

            Ürün Yayınları

 

  -Müze Eğitimi Ve Müzelerde Yaratıcı Drama Uygulamaları

            + Yrd. Doç. Dr. H.Ömer Adıgüzel

 

 

  -Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi

            +Ali Osman Alakuş

            +Levent Mercin

            PEGEM Akademi yayıncılık


 

Mardin Valiliği
Emniyet Müdürlüğü
Mardin MEB

Artuklu Üniversitesi

T.C.Kimlik Numarası

Askerlik Yoklaması

Vergi Kimlik No.

SSK İşlemleri

BAĞKUR İşlemleri

Şehirler Arası Mesafe

Telefon Kodları
Pasaport Başvuru
Telefon Faturası

Vergi Borçları

Emekli Sandığı

Milli Kütüphane

Mardin Barosu

Resmi Gazete

Araç Sorgula

Uçak Kalkış-İniş
 

Copyright © 2010 MARDİN MÜZESİ . Telif Hakları MARDİN MÜZESİ' ne Aittir

TASARIM : FOV AJANS